Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Poté vytvoříme novou chráněnou aplikaci (Nastavení - Chráněné aplikace - Přidat) typu SAML a , vybereme konfigurační profil Microsoft 365 a jako vzdáleného poskytovatele autentizace vybereme záznam vytvořený poskytovatele autentizace vytvořeného v předchozím kroku. Po vytvoření chráněné aplikace je zobrazen její detail s informacemi potřebnými pro integraci do Microsoft 365.

Nastavení na straně Microsoft 365

...