Poznámky k vydání (Release Notes / Changelog)

Obsah

Verze aplikace
Kde zjistit běžící verzi aplikace

Administrátor si může aktuální běžící verzi aplikace zobrazit v: Nastavení → Konfigurace (dříve Nastavení) → Základní nastavení → Verze aplikace: 1.2.2-545.

Dále je potom verze přítomna v hlavičce všech stránek (tj. je třeba zobrazit zdrojový kód stránky) pod meta tagem s jménem Build, např.: <meta name="Build" content="1.2.2-545 (2019-06-26 11:32:20)"/>.

Informace k verzování

Číslo verze se skládá z třech číslic X.Y.Z, např. 1.28.5. Ty mají následující význam:

  • Poslední číslice (Z) se navýší, pokud dochází k opravám či drobným akutním úpravám v již vydané ostré verzi (tzv. hotfix).
  • Prostřední číslice (Y) se navýší, pokud se z vývoje vydává nová ostrá verze s novými funkcemi (tzv. release).
  • První číslice (X) se normálně nenavyšuje a je vyhrazena pro zvláštní případy (zásadní úpravy).