Uživatelská příručka

Aplikace SOFiE (Safe Online File Exchange) uživatelům umožňuje jednoduše posílat soubory. Její hlavní přínosy oproti zasílání jinými kanály jsou:

  • Téměř neomezená velikost zasílaných souborů (dle nastavení administrátorem).

  • Jednoduché a intuitivní použití z prostředí webového prohlížeče.

  • Bezpečnostní kontroly, zda jsou soubory v pořádku (neobsahují viry a jiné neznámé hrozby nebo zakázaný obsah dle firemních pravidel).

Následující části popisují jednotlivé funkce aplikace pro uživatele a vysvětlují, jak ji správně používat.

Dokumentace se může lišit pro jednotlivé verze aplikace, ujistěte se prosím, že čtete správnou verzi.

Tato příručka je k verzi 2.0+ (konkrétně 2.0.0, seznam úprav viz protokol změn). Odlišnosti v rámci řady verzí 2.0.x jsou však minimální.

Po otevření základní URL adresy aplikace (např. https://sofie.sonpo.cz/) se zobrazí jedna ze dvou možných úvodních obrazovek:

Změnit, která z těchto úvodních obrazovek se zobrazuje, může v nastavení administrátor aplikace. Administrátor může rovněž nastavit, že anonymní nahrání zásilky nebude vůbec k dispozici a anonymové budou moci zásilku nahrát pouze na výzvu přihlášeného uživatele.

Po přihlášení uživatele se vlevo zobrazí Hlavní menu uživatele a vpravo otevře seznam přijatých zásilek uživatele.